TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA

V pořadí již třetí tréninková kavárna našeho občanského sdružení byla otevřena za podpory ESF a MPSV v rámci projektu OP RLZ, opatření 3.2.1. – „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“ dne 5. března 2007 v provizorních prostorech Diagnostického centra v Moravské Ostravě.
Dne 20. 8. 2008 se tréninková kavárna přestěhovala do prostor Centra ANIMA Opava, na Liptovskou ul.21 v Opavě-Kylešovicích, kde umožnila sociální rehabilitaci a přípravu k práci zájemcům s psychickým onemocněním také z opavska a okolí.

Uživatelé měli možnost trénovat pracovní dovednosti za podpory sociálních terapeutů s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti a ve spolupráci s ÚP absolvovat na tomto tréninkovém pracovišti placenou pracovní praxi, tzv. "přípravu k práci".

Cílem projektu OP RLZ bylo připravit lidi s duševním onemocněním po absolvování psychiatrické léčby na práci, kterou budou následně hledat na reálném trhu práce, ale také umožnit jim zvýšit si sebevědomí, získat pocit zodpovědnosti a užitečnosti, navázat nové sociální kontakty a udržet si nebo zvýšit úroveň svých pracovních a sociálních dovedností.

Projekt probíhal od října 2006 a byl ukončen v roce 2008.


Sociální rehabilitace v tréninkové kavárně Centra ANIMA Opava

V návaznosti projektu zůstala Kavárna Animka zachována jako tréninkové pracoviště, kde se mohli zájemci v rámci sociální rehabilitace naučit sociálním a pracovním dovednostem spojeným s obsluhou spotřebičů, přípravou nápojů a občerstvení, stolováním, obsluhou hostů, vařením, pomocnými pracemi v kuchyni a úklidovými pracemi.
Plnila nadále spíše účel "klubu", kde se mohli setkávat a občerstvit naši uživatelé, jejich rodinní příslušníci, kamarádi a známí, také zástupci a klienti jiných poskytovatelů, kolegové a pacienti z léčebny, noví zájemci o službu aj. Probíhaly zde tréninky paměti a kognitivních funkcí, besedy či tematická dopoledne/odpoledne.

Takto to u nás v kavárně vypadalo do září 2014.

Od srpna 2015 jsme již také pro veřejnost otevřeli tréninkovou kavárnu v nově zrekonstruovaných prostorách. Více se dočtete na našem facebooku .


Takto to u nás vypadá nyní...MOŽNOST USPOŘÁDAT SOUKROMOU AKCI (Oslavu, školení, setkaní různorodých pracovních skupin či nepracovních skupin).
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Pavlínu Halamovou na tel. č. 739 404 488.


„Projekt Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/31.01535, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013".