O NÁS

ANIMA VIVA z. s.

Sdružení bylo založeno 29. 4. 2002 na základě potřeby svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů lidí s duševním onemocněním (původní název byl Občanské sdružení Anima Opava, dnes ANIMA VIVA z.s.). Postupně se organizace a její činnost profesionalizovala.

Současným posláním spolku ANIMA VIVA z. s. je na území Moravskoslezského kraje poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a od srpna 2011 také s mentálním postižením, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním handicapem, pomáhat jim zvládnout zapojení se do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.
Působíme na území Moravskoslezského kraje a nabízíme sociální poradenství, sociální a pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání, vzdělávání, náplň volného času a klubové aktivity.

Zásady poskytování služby

Zásady poskytovaných sociálních služeb jsou společné všem pracovníkům ANIMA VIVA z. s. Podporují dodržování etického přístupu k uživatelům služby a usnadňují jejich návrat do přirozeného společenského prostředí.

  • podpora samostatnosti a nezávislosti - podpora vlastního svobodného rozhodování uživatelů a směřování k nezávislosti na sociálních službách, podpora uživatelů k přebírání zodpovědnosti za vlastní život
  • důvěrnost a soukromí – respekt soukromí uživatelů a zachování důvěrnosti veškerých informací získaných při poskytování služby
  • individuální přístup - práce s uživateli je přizpůsobena jejich vlastním potřebám
  • zásada profesionálního přístupu - odborní pracovníci splňují vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. a mají praxi s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním
  • zásada týmovosti a kolegiality - spolupráce všech pracovníků v zájmu uživatele

Naše cíle

  • umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemnou podporu lidí se zkušeností duševního onemocnění nebo s mentálním postižením
  • zprostředkovat získávání a předávání informací o duševní nemoci či mentálním handicapu, jejich pochopení a přijetí
  • přispívat k pochopení a destigmatizaci duševního onemocnění a mentálního postižení směrem k veřejnosti
  • podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci
  • aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem
  • přispívat ke snížení rizika dekompenzace psychického stavu u obou cílových skupin

Cílové skupiny

  • lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
  • (ne v kombinaci se smyslovým postižením, probíhající závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, s přetrvávajícím agresivním a hrubým chováním, u tělesných postižení závisí na poptávané službě)
  • rodinní příslušníci, pečovatelé a příbuzní takto nemocných
  • lidé v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi
  • lidé s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
  • lidé s jiným zdravotním postižením (před. neurologické onemocnění, organické poruchy, kombinované postižení)

Poskytované sociální služby

  • odborné sociální poradenství
  • Sociální poradna v "klášterním středisku", Sušilova 1, Opava

  • sociální rehabilitace
  • v Opavě na pracovišti: Centrum ANIMA Opava, Liptovská 21, Opava - Kylešovice

    u partnerských organizací v Opavě a Stěbořicích u Opavy (Slezské zemské muzeum, Arboretum Nový Dvůr)

  • Provoz v Ostravě na dvou pracovištích: Klub Kafe Ostrava a Kafárna od 1. 1. 2013 převzala následnická organizace Spirála o.p.s.