O NÁS

ANIMA VIVA z. s.

Sdružení bylo založeno 29. 4. 2002 na základě potřeby svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů lidí s duševním onemocněním (původní název byl Občanské sdružení Anima Opava, dnes ANIMA VIVA z.s.). Postupně se organizace a její činnost profesionalizovala.

Současným posláním spolku ANIMA VIVA z. s. je na území Moravskoslezského kraje poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a od srpna 2011 také s mentálním postižením, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí či mentálním handicapem, pomáhat jim zvládnout zapojení se do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení.
Působíme na území Moravskoslezského kraje a nabízíme sociální poradenství, sociální a pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání, vzdělávání, náplň volného času a klubové aktivity.

Zásady poskytování služby

Zásady poskytovaných sociálních služeb jsou společné všem pracovníkům ANIMA VIVA z. s. Podporují dodržování etického přístupu k uživatelům služby a usnadňují jejich návrat do přirozeného společenského prostředí.

 • podpora samostatnosti a nezávislosti - podpora vlastního svobodného rozhodování uživatelů a směřování k nezávislosti na sociálních službách, podpora uživatelů k přebírání zodpovědnosti za vlastní život
 • důvěrnost a soukromí – respekt soukromí uživatelů a zachování důvěrnosti veškerých informací získaných při poskytování služby
 • individuální přístup - práce s uživateli je přizpůsobena jejich vlastním potřebám
 • zásada profesionálního přístupu - odborní pracovníci splňují vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. a mají praxi s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním
 • zásada týmovosti a kolegiality - spolupráce všech pracovníků v zájmu uživatele

Naše cíle

 • umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemnou podporu lidí se zkušeností duševního onemocnění nebo s mentálním postižením
 • zprostředkovat získávání a předávání informací o duševní nemoci či mentálním handicapu, jejich pochopení a přijetí
 • přispívat k pochopení a destigmatizaci duševního onemocnění a mentálního postižení směrem k veřejnosti
 • podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci
 • aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem
 • přispívat ke snížení rizika dekompenzace psychického stavu u obou cílových skupin

Cílové skupiny

 • lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
 • (ne v kombinaci se smyslovým postižením, probíhající závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, s přetrvávajícím agresivním a hrubým chováním, u tělesných postižení závisí na poptávané službě)
 • rodinní příslušníci, pečovatelé a příbuzní takto nemocných
 • lidé v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi
 • lidé s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením
 • lidé s jiným zdravotním postižením (před. neurologické onemocnění, organické poruchy, kombinované postižení)

Poskytované sociální služby

 • odborné sociální poradenství
 • Sociální poradna v "klášterním středisku", Sušilova 1, Opava

 • sociální rehabilitace
 • v Opavě na pracovišti: Centrum ANIMA Opava, Liptovská 21, Opava - Kylešovice

  u partnerských organizací v Opavě a Stěbořicích u Opavy (areál Psychiatrické nemocnice Opava, Arboretum Nový Dvůr)

 • Provoz v Ostravě na dvou pracovištích: Klub Kafe Ostrava a Kafárna od 1. 1. 2013 převzala následnická organizace Spirála o.p.s.