SOCIÁLNÍ PORADNA

Sociální poradna vznikla v r. 2003 v prostorách Psychiatrické léčebny Opava (dnes Psychiatrické nemocnice Opava). Vznik poradny podnítila potřeba vytvořit informační centrum mezi lidmi s psychickým onemocněním či v psycho-sociální krizi, jejich rodinnými příslušníky a odborníky (psychiatři, sociální pracovníci, sociální sestry, terapeuti aj.).

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace.
Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji.


Cílová skupina (KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME)

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (neurotické, psychotické a afektivní poruchy, poruchy osobnosti). Uvedená kategorie osob zahrnuje rovněž rodinné příslušníky, pečovatele a osoby blízké.
 • Osoby s jiným zdravotním postižením (před. neurologické onemocnění, organické poruchy, kombinované postižení)
 • Osoby v krizi (Určujícím znakem je, zda zájemce dochází k psychiatrovi, psychologovi, příp. má snahu o jejich vyhledání nebo je z důvodu své krizové situace již hospitalizován a jeho schopnost a náhled na řešení vlastní nepříznivé situace je v důsledku psychických obtíží snížena.)

Věkové rozmezí cílové skupiny je 16 - 80 let

Služba sociálního poradenství je poskytována bezplatně, anonymně a můžete přijít i bez objednání.


Místo poskytování služby:
v těsné blízkosti Slezské nemocnice v Opavě v tzv. „klášterním středisku“


Hlavní vstup je pak z Olomoucké ul. vlevo od klášterní lékárny (viz obrázek).
Poradenská činnost

 • sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady, informace o sociálních dávkách, podání k soudu aj.
 • pracovní poradenství (orientace v pracovně-právních záležitostech, informace o zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo – životopis, žádost o místo, založení emailové schránky a práce s el. poštou aj., informace k zaměstnávání OZP)
 • podporované zaměstnávání - umístění na pracovní místo a nácvik pracovních dovedností s podporou sociálního a pracovního asistenta, vč. doprovodů na pracoviště smluvních partnerů
 • poradenství spojené s řešením situace bydlení
 • poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhové problematika)
 • poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času
 • poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie)
 • podpůrná individuální psychoterapie pro klienty poradny (v rozsahu max. 1h co 14 dní)
 • zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. (Opava, Spirála o.p.s. - Ostrava)
 • zprostředkování informací a kontaktů na další organizace a návazné služby v Moravskoslezském kraji
 • v rámci Opavy a blízkého okolí příp. také doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby

 • mapování klientovy sociální situace
 • vytváření individuálního plánu řešení problémové situace klienta
 • poradenská a informační činnost
 • aktualizace informací o nových možnostech následné péče
 • zprostředkování návazných služeb a kontaktování dalších organizací v opavském regionu a moravskoslezském kraji
 • prezentace pro oddělení PL zabývající se terapií a doléčováním psychóz (před. odd. 17 BC, 17A, 19) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě, Hlučíně a Hrabyni
 • prosazování práv a zájmů lidí s psychickou nemocí či dlouhodobými psychickými obtížemi
Každý klient má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, dle Standardu kvality. Pravidla pro podávání stížností v Sociální poradně >>ke stažení zde<<.

Otevírací doba Sociální poradny (ambulantní služba)

    

Pondělí: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Úterý:    9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Středa:  9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pátek:    (pouze pro objednané)

Provozní doba terénní služby (podporované zaměstnávání OZP)*

    

* Terénní služba je registrovaná od 7/2014.
Pracovní asistence je poskytovaná pracovníkem v sociálních službách na pracovištích ANIMA VIVA a dále u smluvních partnerů organizace.

Pondělí: 7:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Úterý:     8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Středa:   7:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Čtvrtek:  8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Pátek:     8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu

Noví zájemci o vstup do programu podporovaného zaměstnávání prosím kontaktujte vedoucí služby PhDr. Beátu Koňařík Bakošovou v provozních hodinách poradny (ambulantní služby). Kontakty naleznete >>zde.Rok 2017

Děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a spolupracujícím organizacím a osobám za jejich přízeň, kterou nám věnují i v tomto roce!

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové" Projekt „Zdravotní omezení nám nebere právo na práci“ - záměrem projektu bylo pořízení 2 ks notebooku, potřebných pro práci s cílovou skupinou – osobami s duševním onemocněním.

Projekt „Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizaci osob s duševním onemocněním“ byl podpořen v rámci Programu KPVP 2/2017 z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Hlavním cílem projektu je zlepšení orientace pomáhajících organizací při hledání způsobů nastavení optimálního a udržitelného systému efektivního provázání sociálních a zdravotních služeb v rámci budování tzv. „systému komunitní péče“ pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním s důrazem na oblast Opavska, Krnovska, Bruntálska, či Osoblažska a s využitím zkušeností i z jiných regionů.


               


VEŘEJNÁ SBÍRKA

Spatřujete smysl v naší činnosti?
Pak nás můžete podpořit prostřednictvím "Veřejné sbírky" na náš transparentní bankovní účet č. 4623498309/0800, vedený u České spořitelny a.s.
DĚKUJEME!!!


Podpořit nás můžete taky prostřednictvím „GIVT“. GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete prostřednictvím GIVT-u a my z Vašeho nákupu obdržíme část peněz z Vaší útraty.