SOCIÁLNÍ PORADNA

Sociální poradna vznikla v r. 2003 v prostorách Psychiatrické léčebny Opava (dnes Psychiatrické nemocnice Opava). Vznik poradny podnítila potřeba vytvořit informační centrum mezi lidmi s psychickým onemocněním či v psycho-sociální krizi, jejich rodinnými příslušníky a odborníky (psychiatři, sociální pracovníci, sociální sestry, terapeuti aj.).

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace.
Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji.


Cílová skupina (KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME)

 • Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (neurotická, afektivní, psychotická onemocnění, fobie, poruchy osobnosti)
 • Lidé s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi
 • Rodinní příslušníci, pečovatelé a blízcí takto nemocných
 • Osoby s jiným zdravotním postižením (před. neurologické onemocnění, organické poruchy, kombinované postižení)

Věkové rozmezí cílové skupiny je 18 - 80 let

Služba sociálního poradenství je poskytována bezplatně, anonymně a můžete přijít i bez objednání.


Místo poskytování služby:
v těsné blízkosti Slezské nemocnice v Opavě v tzv. „klášterním středisku“
– průchodem z areálu nemocnice pavilon D (plicní) hnědými vraty, dále dveřmi vpravo, projdete kolem ošetřovatelské služby MEDEA a doleva do suterénu (je zde také správce budovy a kadeřnictví).

Hlavní vstup je pak z Olomoucké ul. vlevo od klášterní lékárny (viz obrázek).
Poradenská činnost

 • sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady, informace o sociálních dávkách, podání k soudu aj.
 • pracovní poradenství (orientace v pracovně-právních záležitostech, informace o zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo – životopis, žádost o místo, založení emailové schránky a práce s el. poštou aj., informace k zaměstnávání OZP)
 • podporované zaměstnávání - umístění na pracovní místo a nácvik pracovních dovedností s podporou sociálního a pracovního asistenta, vč. doprovodů na pracoviště smluvních partnerů
 • poradenství spojené s řešením situace bydlení
 • poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhové problematika)
 • poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času
 • poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie)
 • podpůrná individuální psychoterapie pro klienty poradny (v rozsahu max. 1h co 14 dní)
 • zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. (Opava, Spirála o.p.s. - Ostrava)
 • zprostředkování informací a kontaktů na další organizace a návazné služby v Moravskoslezském kraji
 • v rámci Opavy a blízkého okolí příp. také doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby

 • mapování klientovy sociální situace
 • vytváření individuálního plánu řešení problémové situace klienta
 • poradenská a informační činnost
 • aktualizace informací o nových možnostech následné péče
 • zprostředkování návazných služeb a kontaktování dalších organizací v opavském regionu a moravskoslezském kraji
 • prezentace pro oddělení PL zabývající se terapií a doléčováním psychóz (před. odd. 17 BC, 17A, 19) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě, Hlučíně a Hrabyni
 • prosazování práv a zájmů lidí s psychickou nemocí či dlouhodobými psychickými obtížemiOtevírací doba Sociální poradny (ambulantní služba)

    

Středa:  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek:    9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 (pouze pro objednané)

Provozní doba terénní služby (podporované zaměstnávání OZP)*

    

* Terénní služba je registrovaná od 7/2014.
Pracovní asistence je poskytovaná pracovníkem v sociálních službách na pracovištích ANIMA VIVA a dále u smluvních partnerů organizace.

Pondělí: 7:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Úterý:     8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Středa:   7:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Čtvrtek:  8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu
Pátek:     8:00 - 16:30 - dle aktuálního rozvrhu

Noví zájemci o vstup do programu podporovaného zaměstnávání prosím kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Petru Tesařovou, DiS. v provozních hodinách poradny (ambulantní služby). Kontakty naleznete >>zde.Poslání, cíle a zásady poskytování služeb v Sociální poradně >>ke stažení zde<<

Pravidla pro podávání stížností v Sociální poradně >>ke stažení zde<<