PROJEKTY

Právě probíhající projekty


V současné pracujeme v organizaci ANIMA VIVA z.s. na dvou projektech financovaných dotačních programů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opava. Oba projekty jsou zaměřené na prohlubování vztahu osob se zdravotním postižením, klientů sociálních služeb k přírodě a ochraně životního prostředí a zároveň na podporu, udržení a zkvalitnění aktivit podporující zaměstnávání osob se zdravotním postižením.Finanční podpora ve výši 133 700,- Kč z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dotačního titulu Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením (KPVP 4/16, číslo smlouvy 00671/2016/soc) je použita na projekt s názvem Podpora OZP zaměstnanců zahradní a úklidové čety při KC Liptovská. Konkrétně bude v průběhu trvání projektu pořízeno pracovní nářadí a vybavení pro venkovní úklid a zahradní práce, včetně ochranných pracovních pomůcek, a zároveň bude finanční podpora využita k částečné úhradě mzdových nákladů OZP pracovníků. Podporou projektu dojede k udržení chráněných pracovních míst a pracovních poměrů pro osoby se zdravotním postižením. Děkujeme.Finanční podpora ve výši 40 000,- Kč z dotačního programu Životní prostředí a EVVO Statutárního města Opava, dotačního titulu ZP 1/16 Podpora akcí a aktivit EVVO je použita na projekt z názvem Rozkvetlé Komunitní centrum Liptovská – zelená oáza v Kylešovicích. Do realizace projektu budou zapojení osoby z cílové skupiny, které využívají služeb ANIMA VIVA z.s., ale také veřejnost, s důrazem na obyvatele sídliště Liptovská v Kylešovicích, pro které bude zvelebena zahrada Komunitního centra Liptovská a budou moci ochutnat výpěstky zpracované v produktech tréninkové kavárny při KC Liptovská. Prostřednictvím projektu můžeme podpořit pozitivní vztah k přírodě, životnímu prostředí a úctu k vytvořeným hodnotám. Děkujeme.


Ukončené realizované projekty

   

"ANIMA VIVA o.s. byla v roce 2015 realizátorem projektu TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA V KC LIPTOVSKÁ V OPAVĚ (ev.č. projektu 05/15, číslo smlouvy 02013/2015/SOC) financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu PROGRAM REALIZACE SPECIFICKÝCH AKTIVIT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJSKÉHO PLÁNU VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM na rok 2015 ve výši 55 000,00 Kč."

Spoluúčast financování ve výši 55 856,00 Kč byla zajištěna díky účelové dotaci poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Opavy na realizaci projektu PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP PŘI ANIMA VIVA o.s.Celková výše této dotace pro rok 2015 činila 200 000,00 Kč.

Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje . DĚKUJEME!„Projekt Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/31.01535, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013".

Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava je od 1. května 2013 do 31. prosince 2014 financována z dotací Evropské unie v rámci v projektu č. CZ.1.04./3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 4.3.1. – Podpora sociální integrace a sociálních služeb).
Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje .

     ANIMA VIVA o.s. ve spolupráci s partnery Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo a minikavárnou FAJNE KAFE od července 2013 do dubna 2014 realizovala Projekt č. 130110418 "Sociální a pracovní rehabilitace pro pokročilé", který byl podpořen částkou 100.000,- Kč z Nadace OKD a byl spolufinancován z prostředků Úřadu práce ČR. DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz
V září 2013 - březnu 2014 jsme byli zapojeni do projektu "Společně k pracovnímu uplatnění", projekt OP LZZ realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014.
DĚKUJEME za mzdové příspěvky na podporu 3 námi vytvořených pracovních míst!


   Na Centru ANIMA Opava jsme realizovali od září 2013 do prosince 2013 projektovou aktivitu (navazující na Program 5P podpořený Nadací OKD v předchozím období) s názvem: "Kdopak by se lidí bál? aneb ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA", která byla aktuálně podpořena částkou 15.000,- Kč z Nadace BONA. DĚKUJEME! www.nadacebona.cz   Na Centru ANIMA Opava byl v období květen 2012 - březen 2013 realizován Projekt č. 121 102 99 "Program 5P" (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory), který byl podpořen částkou 200.000,- Kč. DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz   Projekt č. 121 102 98 "Máme co nabídnout" byl rovněž podpořen částkou 200.000,- Kč a byl realizován na pracovištích Klub Kafe a Kafárna v Ostravě v období květen 2012 - prosinec 2012. DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz   "V zaměstnávání hendikepovaných jdeme sami příkladem!", projekt č. 11110262 realizovaný v době 7/2011-6/2012 a podpořený Nadací OKD ve výši 600 000 Kč. DĚKUJEME! www.nadaceokd.czV roce 2011 - 2012 jsme byli zapojeni do projektu "Koučování jako cesta k aktivnímu uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce", projekt OP LZZ realizovaný Centrem pro zdravotně postižené v době 1. 7. 2010 - 31. 5. 2012.
DĚKUJEME za mzdové příspěvky na podporu 5 námi vytvořených pracovních míst!IP MSK 2009 - 2011 na pracovištích: Klub Kafe Ostrava a Kafárna

 
Pracoviště Klub Kafe Ostrava a Kafárna byla zapojena do individuálního projektu Moravskoslezského kraje na období 1. 9. 2009 - 31. 12. 2011 financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
(OP LZZ 2009 - 2011)


Setkávání rodičů a pečovatelů - svépomocná skupina (Pravidelné setkávání/1x měsíčně v Centru ANIMA Opava bylo ukončeno v červnu roku 2011. V příp. zájmu o jednorázové či nepravidelné setkání s členy Klubu rodičů můžete kontaktovat ředitelku sdružení Bc. Hanu Brňákovou.


   "PODPORA CENTRA ANIMA OPAVA", projekt realizovaný v období červenec 2010 - červen 2011, podpořil především provozní a materiální zázemí pro poskytování sociální služby na Centru ANIMA Opava, např. pomohl vybavit a zrekonstruovat novou šatnu pro uživatele sociální rehabilitace. DĚKUJEME za podporu Nadaci OKD. www.nadaceokd.cz   "NEJSME NA TO SAMI", projekt realizovaný v době 2009 - 2010 pro rodinné příslušníky a blízké osob s DN obsahoval stěžejní aktivity "V Animce o všem, co Vás zajímá" (přednášková a edukační činnost) a "15 statečných" (skupinové rodinné terapie) a byl podpořený Nadací OKD. DĚKUJEME! www.nadaceokd.cz   "ANIMA BOURÁ BARIÉRY aneb k zaměstnání vstup volný!“, projekt realizovaný v období srpen-prosinec 2009 zaměřený na podporu zaměstnávání osob se zdravotním handicapem v důsledku psychického onemocnění na opavsku, byl podpořen grantem z Moravskoslezského kraje. DĚKUJEME! www.kr-moravskoslezsky.cz


   "Podpora zajištění provozu Centra ANIMA Opava" v roce 2009. Děkujeme Nadaci ČEZ." www.nadacecez.czProjekt OP RLZ realizovaný v období 2006 -2008 ke stažení ve formátu PDF

   Prezentace výsledků projektu OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 - "Chráněné pracoviště centra denních sociálních služeb" k říjnu 2008 ve formátu PDF ke stažení zde