PODPORUJÍ NÁS

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANIMA VIVA z.s.

V roce 2016 byla služba sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V roce 2016 byla služba odborné sociální poradenství finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Opavy.

V roce 2016 bylo podpořeno zaměstnávání OZP na chráněných pracovních místech v ANIMA VIVA z.s. podpořeno z rozpočtu statutárního města Opavy, z rozpočtu Moravskoslezského kraje (program KPVP 2016) a ze státního rozpočtu prostřednictvím ÚP ČR (§78, Zákona 435/2012 Sb.v platném znění).

V roce 2015 byla služba sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu statutárního města Opavy.

V roce 2015 bylo podpořeno zaměstnávání OZP na chráněných pracovních místech v ANIMA VIVA z.s. podpořeno z rozpočtu statutárního města Opavy, z rozpočtu Moravskoslezského kraje (program KPVP 2015) a ze státního rozpočtu prostřednictvím ÚP ČR (§78, Zákona 435/2012 Sb.v platném znění).

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

ANIMA VIVA z.s. jako ostatní nestátní neziskové organizace funguje na základě více zdrojového financování z veřejných zdrojů, kdy se jedná o přísně účelově určené dotace nebo příspěvky, dále jsou to nadační příspěvky, případně jsou to časově omezené projekty financované z evropských fondů. Podpořit ji mohou rovněž právnické nebo fyzické osoby a to jak finančními, tak nefinančními dary.

Jelikož hlavní činnost ANIMA VIVA z.s., kterou je poskytování sociálních služeb, které jsou dle platné legislativy klientům sociálních služeb poskytovány bez úhrady, dalšími možnostmi financování jsou příjmy z vlastní vedlejší činnosti, která s hlavní činností souvisí. Mohou to tedy být produkty a výrobky chráněných dílen nebo služby poskytované osobami se zdravotním postižením pracujících na vymezených chráněných pracovních místech. Třeba formou tréninkové kavárny. Všechny způsoby vedlejší činnosti však mají společné to, že výtěžek z nich je opět vynaložen na činnost hlavní. V tom tak trochu zjednodušeně spočívá podstata pojmu OBECNÁ PROSPĚŠNOST, kam činnost ANIMA VIVA z.s. patří. Dalším neméně důležitým momentem je cílená snaha finančně zabezpečit dostupnost, trvalou udržitelnost a zvyšování kvality všech služeb a aktivit, které ANIMA VIVA z.s. poskytuje.

Pro nás pracovníky je tato práce smysluplná a naplňující. Nepopíráme, že neustálý kolotoč shánění finančních prostředků z roku na rok je rok od roku náročnější. Tato činnost se neobejde bez morální podpory našich nejbližších a stejně tak bez finanční podpory našich sponzorů a finančních partnerů.

Možnosti finanční podpory:

 • Odešlete jakoukoliv finanční částku jednorázově, nebo založením trvalého příkazu na náš bankovní účet: 420 776 7389/ 0800 vedený u Česká spořitelna a.s.
 • U finančních darů 1 000,-Kč a výše Vám vystavíme darovací smlouvu, kterou můžete použit při zpracování Vašeho daňového přiznání jako odečitatelnou položku.

 • Nakupujete-li přes internet, zaregistrujte se přes GIVT. CZ. Na tomto portálu jsme zaregistrováni a Vy nám tímto způsobem můžete věnovat dané procento z částky, kterou zaplatíte za Váš nákup u internetového prodejce, který s GIVTEM spolupracuje. Vás to nebude stát ani korunu navíc za Váš nákup. Toto vyřeší obchodník. Vám zůstane dobrý pocit, že jste nákupem udělali radost sobě, či svým blízkým a zároveň jste podpořili dobrou věc. Více informací, jak to funguje , a že to není nic těžkého se dovíte přímo na https://givt.cz/.

Možnosti nefinanční podpory:

Budeme vděčni a přivítáme rovněž nefinanční plnění- věcné dary, kterými můžeme zlepšit prostředí a podmínky poskytování našich sociálních služeb.

Pomůže nám, když nám darujete :

 • Kancelářské potřeby včetně tonerů, pomůcky do nácvikových aktivit sociální rehabilitace (např. výtvarný materiál pro dekorace a kreativní aktivity a nácvik jemné motoriky našich klientů, aj.), hygienické a čisticí prostředky.
 • Potřeby pro relaxační aktivity: (karimatky, deky, polštáře, sedáky, bubínky, tibetské mísy, Orfovy nástroje…)
 • Potřeby pro zahradní terapii: sazenice rostlin, drobné výpěstky, hlínu, hnojiva, zahradní kolíky, ohradníky, květináče, pěstební nádoby..atd.)
 • Výpočetní techniku (stolní PC, notebook, vč. legálního software, tiskárna, fotoaparát, data-projektor, radiopřehrávač, promítací plátno, mobilní telefon atp.)
 • Další možné okruhy podpory lze přímo dohodnout s ředitelkou organizace- statutární zástupkyní.

U materiálních darů Vám na základě dokladu o koupi daného daru rovněž, obdobně jako u finančního daru, vystavíme darovací smlouvu, kterou můžete rovněž uplatnit při Vašem daňovém přiznání.

Další možnosti podpory činnosti ANIMA VIVA z. s.

Od dubna 2015 se ANIMA VIVA z. s., díky své návazné službě podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením řadí k zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením podle §78 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

ANIMA VIVA z. s. splňuje podmínky pro náhradní plnění dle §81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. , takže pokud jste zaměstnavatelem více než 25 zaměstnanců, je schopna Vám poskytnout náhradní plnění následujícími způsoby:

Možnosti poskytnutí náhradního plnění nabízíme v těchto oblastech:

 • Prostory T-KAVÁRNy KC LIPTOVSKÁ mohou být k dispozici institucím a zaměstnavatelům, kteří zde mohou uspořádat výjezdní porady pracovních týmů, team-buildingová setkání, povinná školení, či vzdělávání zaměstnanců. Prostory kavárny v daném termínu budou bezúplatně vyhrazeny a připraveny pouze pro Vaši akci.
 • Předmětem plnění je v tomto případě fakturace zajištění obsluhy a občerstvení pro danou akci.

 • Drobné úklidové práce na zahradách a v areálech firem, či soukromých subjektů (zametání, hrabání listí, pletí záhonů, zálivka záhonů atd.)
 • Výroba drobných propagačních, reklamních a upomínkových předmětů.

Bližší informace můžete získat:

Mgr. Pavlína Halamová, koordinátorka projektů ( Tel. 739 404 488)

Sponzoři, dárci

    

 • HON – nábytek, s.r.o.
 • HON – okna, dveře, s.r.o., Opava – Vlaštovičky

 • VITA Ilona Vítková – velkokuchyň Ostrava
 • Technické služby Opava-Plavecký bazén, Opava
 • Ostroj, a.s., Opava
 • GE MONEY BANK
 • ČSOB a.s., Poštovní spořitelna
 • OPTYS, spol. s r.o., Opava
 • Magda Grimová
 • Vladimír Žák
 • Helena Křemenová
 • Mgr. Darja Šlahorová a David Dudzik
 • DASOLI, s.r.o.
 • Regionální rada Moravskoslezsko
 • SOL-IN-TRA GLOBAL s.r.o.
 • Josef Slivka
 • Helena Masařová
 • Jana Tesařová
 • MUDr. Ivo Špaček
 • Aleš Husek
 • AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku, Praha
 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
 • PARS KOMPONENTY s.r.o., Studénka
 • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Ostrava
 • Severomoravská energetická skupina ČEZ, Severomoravská energetika a.s., Ostrava
 • Model Obaly a.s., Opava
 • GANEKO, spol. s r.o., Opava
 • KOFOLA, a.s., Krnov
 • IKEA Ostrava
 • HP TREND s.r.o., Ludgeřovice
 • Teva – Ivax Pharmaceuticals s.r.o., Opava – Komárov
 • Moravskoslezské cukrovary, a.s. - odštěpný závod Opava – Vávrovice
 • MLÝN HERBER spol. s r.o., Opava – Vávrovice
 • ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha
 • FERRAM a.s., Opava
 • FORECAST INT. s.r.o., Ostrava
 • AC STEEL a.s., Český Těšín
 • ISOTRA a.s., Opava
 • AZ pneu s.r.o., Opava
 • KOSS obchodní služby, Bohumín
 • Karel Bukovský BKL-Ludgeřovice
 • Robert Harasim, Štěpánkovice
 • Tiskárna Baloušek s.r.o., Hlučín
 • PEGA-VEL a.s., Krnov
 • KOUZLO DOMOVA s.r.o., Ostrava
 • Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, Ostrava – Poruba
 • Cirkus Andres
 • Projekční kancelář – Ing. Ludmily Kubinové Hlučín
 • Lumír Kot, Bohumín
 • NADACE DUHOVÁ ENERGIE Praha
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Praha